czwartek, 14 czerwca 2012

Ćwiczenia dla dzieci z zaburzoną lateralizacją


Ćwiczenia na koordynację wzrokowo-ruchową

Rodzaje ćwiczeń:
 • kreślenie w powietrzu figur, liter, cyfr,
 • kreślenie różnych linii, kształtu koła,
 • rysowanie lub malowanie na dużych arkuszach,
 • wypełnianie konturów,
 • rysowanie po śladzie,
 • obrysowanie, rysowanie z wykorzystaniem szablonów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • malowanie palcami, z wykorzystaniem obu rąk,
 • wycinanie nożyczkami;
 • nawlekanie korali, makaronu, słomek, itp.

Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową

Rodzaje ćwiczeń:
 • układanki, puzzle, rozcinanki, które składamy z elementów w całość;
 • zauważanie różnic i podobieństw pomiędzy podobnymi ilustracjami, zdjęciami;
 • układanie według wzoru;
 • komponowanie własnych wzorów;
 • zabawy plasteliną, ciastoliną – modelowanie.

 Ćwiczenia dla dzieci z zaburzoną lateralizacją powinny mieć na celu:
 • usprawnianie motoryki rąk
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej, orientacji w przestrzeni
 • wykształcenie prawidłowego uchwytu ołówka
 • wyrobienie nawyków ruchowych związanych z zachowaniem
 • kontrolowanie i regulowanie napięcia mięśni w czasie ćwiczeń grafomotorycznych 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz